Home | Asbest | Bodem | Sloop | Links | Contact
FRANÇAIS

PERIODIEKE VISUELE CONTROLE

De asbestinventaris is een levend document. Hij dient op regelmatige basis up-to-date gehouden te worden. Asbesthoudende toepassingen kunnen bijvoorbeeld verwijderd worden waardoor de inhoud van de asbestinventaris niet meer correct is.

Indien de toestand van de asbesthoudende toepassingen verandert, moet het blootstellingsrisico opnieuw geëvalueerd worden. Op basis hiervan kan het ook nodig zijn dat het beheersprogramma wordt aangepast.

Volgens de wet (KB 16/03/2006) dient er een jaarlijkse visuele controle van het gebouw te gebeuren. De asbestinventaris wordt dan aangepast aan de nieuwe situatie.

Onze inventarissen zijn zo opgemaakt dat deze controle door uzelf kan gebeuren. Indien gewenst, kan de periodieke visuele controle eveneens door ASPER BVBA worden uitgevoerd.