Home | Asbest | Bodem | Sloop | Links | Contact
FRANÇAIS

OPTIE ENKEL ANALYSE DOOR ASPER

U neemt zelf stalen van de verdachte materialen. Deze stalen kunnen per post worden opgestuurd of worden binnengebracht in ons kantoor. Zorg ervoor dat u zichzelf tijdens de staalname  voldoende beschermt tegen vrijgave van asbestvezels, bijvoorbeeld door het dragen van een mondmasker met P3-filter. Zorg er ook voor dat er geen vezels vrijkomen tijdens de staalname.

Bij het aanleveren van de stalen is het van belang dat deze voldoende verpakt worden, bijvoorbeeld tweemaal in een plastic zakje dat telkens zorgvuldig is dichtgekleefd. Elk te analyseren staal wordt hierbij afzonderlijk verpakt en eenduidig gemerkt.

Ongeveer 2 à 5 cm2 van het materiaal volstaat. Te grote (en te zware stalen) leiden tot een belangrijke meerkost (stortkost).

De kostprijzen voor de analyse van de aangeleverde materiaalmonsters zijn:

  • 1 staal: € 50,00
  • 2-5 stalen: € 40,00/staal
  • Meer dan 5 stalen: € 35,00/staal

Bovenstaande prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Deze kostprijs omvat de analyse van de aangeleverde materiaalmonsters en rapportage in de vorm van een analyseverslag.

U kan de stalen per post verzenden aan ASPER BVBA, Vlyminckshoek 24C, 9100 Sint-Niklaas.

Gelieve een begeleidende brief te voorzien met de volgende informatie:

  • Locatie (adres) en datum van de staalname
  • Naam, adres, BTW-nummer, telefoonnummer, e-mailadres van de opdrachtgever

Nadat we de stalen hebben ontvangen, zullen we een factuur opmaken voor deze dienstverlening. Van zodra we uw betaling ontvangen, wordt de analyse opgestart. Het analyseverslag wordt u bezorgd uiterlijk binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de betaling.