Home | Asbest | Bodem | Sloop | Links | Contact
FRANÇAIS

Bodem

Oriënterend bodemonderzoek

Bij overdracht (verkoop) van een risicogrond, of sluiting van inrichtingen, is het oriënterend bodemonderzoek decretaal verplicht. In dit bodemonderzoek onderzoeken we de bodemtoestand van de grond. Het oriënterend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een erkend bodemsaneringsdeskundige.

Een oriënterend bodemonderzoek bestaat uit verschillende stappen.

 • In de administratieve, historische en wetenschappelijke voorstudie wordt nagegaan welke onderzoeksstrategie van toepassing is voor het terrein.
 • Tijdens het veldwerk worden de nodige grond- en grondwaterstalen genomen ter hoogte van de 'risicozones' (opslagtanks, productiezones, werkplaatsen, …) en de onverdachte zones.
 • Deze stalen worden geanalyseerd in een erkend laboratorium.
 • Op basis van de voorstudie, de veldwerkzaamheden en de analyseresultaten wordt het verslag van oriënterend bodemonderzoek gerapporteerd.

Een oriënterend bodemonderzoek moet uitgevoerd worden ter hoogte van een risicogrond in de volgende gevallen:

 • Bij een overdracht, om te vermijden dat een verontreinigde grond wordt overgedragen. Het OBO gebeurt op initiatief en op kosten de overdrager.
 • Er is voor exploitanten een periodieke onderzoeksplicht, afhankelijk van de aard van van de activiteiten.
 • Bij een faillissement en vereffening van een risico-inrichting;
 • Indien een risico-inrichting gesloten wordt;
 • Bij GPBV-inrichtingen dient er een situatierapport te worden opgesteld.

De opdrachtgevers van een oriënterend bodemonderzoek zijn:

 • de overdrager bij een overdracht;
 • de vereniging van mede-eigenaars bij de eenmalige onderzoeksplicht bij appartementen (link naar appartementen);
 • de exploitant bij een periodieke onderzoeksplicht of bij sluiting;
 • de curator bij een faillissement;
 • de vereffenaar bij een vereffening.

U kan ons vrijblijvend contacteren voor bijkomende informatie en een offerte.

Voor meer informatie over het technisch verslag, grondverzet en de bodembeheersorganisatie, zie rubriek links (titel bodem).

Technische verslagen bij grondverzet

Grondverzet is het uitgraven, vervoeren en terug aanvullen van de uitgegraven bodem. Afhankelijk van de grondwerken die uitgevoerd worden kan de uitgegraven bodem ter plekke worden hergebruikt, kan deze naar een andere plaats vervoerd worden of wordt er uitgegraven bodem van een andere plaats aangevoerd.

Om na te gaan welke de nabestemmingsmogelijkheden voor de afgegraven bodem zijn, moet de milieuhygiënische kwaliteit ervan onderzocht worden.

Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek wordt een technisch verslag opgemaakt. Dit document maakt duidelijk welke de mogelijkheden zijn voor hergebruik van de af te graven grond.

Wanneer het gaat om een klein volume uitgegraven bodem (minder dan 250 m³), moet u enkel in uitzonderingsgevallen een onderzoek laten uitvoeren. Voor kleine werken moet u de bodem enkel onderzoeken als u uitgraaft op een verdachte grond en als u de uitgegraven bodem afvoert.

Bij grotere werken, waarbij het grondverzet meer dan 250 m³ bedraagt, is een onderzoek naar de kwaliteit van de uit te graven bodem bijna altijd verplicht.

U kan ons vrijblijvend contacteren voor bijkomende informatie en een offerte.

Advies

Wij kunnen u helpen bij al uw vragen over bodemonderzoek. Neem gerust vrijblijvend contact op met ons.

Alle bodemonderzoeken worden uitgevoerd conform de procedures van de OVAM en de codes van goede praktijk.

ASPER is sinds 2008 erkend als bodemsaneringsdeskundige type I (hernieuwde erkenning: besluit van 19 februari 2013).